Waarom zou je GoGreenSalt gebruiken?

Het strooien van zout brengt uitstoot met zich mee. Zowel het strooien zelf als het winnen en transporteren van het zout zijn belastende activiteiten voor het milieu. De De toevoeging van greenSand olivijn verminderd deze belasting. Zoals hierboven toegelicht is de milieuscore van greenSand olivijn negatief, waardoor het een gunstige milieuwerking heeft. Het toevoegen van een product met gunstige milieuwerking verminderd daardoor de uiteindelijke milieubelasting van het strooiproces. GoGreenSalt is een product wat significante hoeveelheiden CO2 kan opnemen, zonder dat er verdere investering nodig is. Het kan door elk type strooier en wordt tegen competetieve prijzen aangeboden vergeleken met regulier zout. Zo kan er zonder hoge meerprijs significant bijgedragen worden aan een beter milieu! Weten hoeveel CO2 u kunt opnemen? Gebruik onze rekentool !

Vergeleken met alleen regulier zout heeft de toevoeging van olivijn naast de milieuwerking ook verdere voordelen. De ontijzende werking van zout is namelijk afhankelijk van de temperatuur en de hoeveelheid verkeer over het gestrooide oppervlak. Bij erg lage temperaturen of bij wegen met relatief weinig verkeer neemt de effectiviteit van strooizout af. Het is namelijk belangrijk voor de effectiviteit van strooizout dat het goed in contact gebracht wordt met het wegdek. Rijkswaterstaat probeert het inrijden van zout te stimuleren door bij gladheid bijvoorbeeld zo veel mogelijk verkeer over de rechterbaan te laten rijden. Zo wordt continu zo veel mogelijk zout met het wegoppervlak in aanraking gebracht, wat het oppervlak begaanbaar houdt.

Op relatief rustige wegen, fietspaden en trottoirs is dit echter geen optie. Als alternatief wordt daarom soms met zand gestrooid. Hoewel zand niet werkt als dooimiddel, verhoogt het wel de stroefheid van het wegdek. Zo wordt de grip verhoogd zonder dat er veel verkeer nodig is om het product in te rijden. De toevoeging van olivijn aan GoGreenSalt heeft eenzelfde werking. De hogere stroefheid van het product vergeleken met regulier zout helpt met verbeterde grip, ook op oppervlakten met weinig verkeer. De extra stroefheid is daarnaast direct merkbaar. Bij strooien met alleen zout duurt het even voordat het ontijzende effect in werking treedt.

Overige bijkomstigheden

Naast dat ons product CO2 opneemt uit de lucht geeft het ook kalk en magnesium af bij de verwering. Kalk zorgt voor een natuurlijke ontzuring van de bodem en magnesium is belangrijk voor diverse planten soorten. Aangezien zout/ wegenzout erg slecht is voor bodem en planten. Compenseert u ook deels deze negatieve effecten.

Op een eenvoudige goedkope manier verduurzaamd u uw gladheidsbestrijding. Het is makkelijk te implementeren en het kost u geen grote investeringen. Er is geen goedkopere manier van verduurzamen dan het gebruik van greenSand olivijn.

Samengevat:

  • CO2 Neutraal of zelfs negatief strooien
  • Hogere stroefheid
  • Natuurlijke afgifte van kalk en magnesium
  • Gevalideerde CO2 certificaten
  • Goedkope eenvoudige manier van een duurzame gladheidsbestrijding
  • Gemakkelijk te implenteren
  • 15 jaar onafhankelijk onderzoek
  • MKI-score
  • Leveringszekerheid door samenwerking met grote zoutleverancier
  • Jong dynamisch bedrijf

 

We begrijpen dat dit product nieuw voor uw gemeenten of instantie kan zijn en dat een overgang niet 123 gemaakt is. Toch willen we graag met u in gesprek. Onze huidige klanten zijn positief over ons product maken geleidelijk aan de overstap. We willen u ook kennis laten maken met ons product en de juiste informatie met u delen!

× Kan ik je helpen?