Is GoGreenSalt een vorm van Greenwashing?

In de huidige markt wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Dit geeft bedrijven een reden om hun producten als “duurzaam” te verkopen om zo een betere indruk op de klant te maken. Het doen alsof een product of dienst duurzaam is terwijl dit in werkelijkheid niet zo is heet greenwashing. Het kan echter behoorlijk lastig zijn om te onderscheiden wat wel of niet waar is van gemaakte claims. Hiervoor helpt het om te kijken naar wetenschappelijk bewijs en instanties als de Nationale Milieudatabase. Instanties als deze helpen met het vinden van producten of diensten die een werkelijke impact maken.

GoGreenSalt is een product bestaat uit 75% steenzout en 25% greenSand olivijn. Naar de CO2 opnemende werking van greenSand olivijn is uitgebreid onderzoek gedaan. Zo is er een life cycle analysis (LCA) gedaan, is er een MKI-Score toegekend en is het opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Het gebruik van greenSand olivijn neemt serieuze kwantiteiten aan CO2 op uit de atmosfeer, zoals bewezen in de hiervoorgenoemde onderzoeken. Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat GoGreenSalt ook bestaat uit steenzout. Naar steenzout is minder klimatologisch onderzoek gedaan, hiervoor is dan ook nog geen MKI-Score berekend. Zout zelf neemt geen CO2 op, terwijl de winning en het transport ervan wel CO2 uitstoot. De MKI-Score van regulier zout zal dan ook sowieso positief zijn. De negatieve milieueffecten zijn onderaan de streep is echter veel lager door de toevoeging van greenSand olivijn. Het is de moeite waard om te vermelden dat we op het moment bezig zijn samen met een rekenbureau om een MKI-Score en milieudatabase registratie te verkrijgen voor GoGreenSalt als eindproduct. Dit is een langdurig traject waardoor we op het moment hiervoor nog geen uitslagen van hebben. De grote meerwaarde van GoGreenSalt is dat de ontijzende werking van het zout behouden blijft en er tegelijkertijd ook CO2 wordt opgenomen. Elke vier ton uitgestrooid GoGreenSalt neemt één ton CO2 op. Dit is een significante CO2 opname die bewijst dat gebruik van GoGreenSalt een serieuze impact op het milieu heeft.

Nieuwe ontwikkelingen

Momenteel hebben we dus een MKI-score van greenSand olivijn die ver onder 0 zit. Daarbij is enkel dit olivijn opgenomen in de milieu database wat bewijst dat het geen greenwashing is en dat GoGreenSalt daadwerkelijk duurzamer is dan gangbaar wegenzout.

Maar….

Om extra slagkracht te geven zijn we nu bezig met een MKI-score van het eindproduct GoGreenSalt en van gangbaar wegenzout. Zo zijn de verschillen nog duidelijker te zien!

× Kan ik je helpen?