Hoe werkt GoGreenSalt?

De combinatie van strooizout met greenSand olivijn is uitgebreid getest. Elke batch greenSand olivijn wordt door KIWA getest. Ook is het materiaal goedgekeurd volgens bouwstoffenbesluit EN 16811-1 en EN 16811-1.

Milieuwerking

Olivijnrijk gesteente en zand verweert net zoals ijzer roest. Het olivijn reageert bij de verwering door CO₂ en water op te nemen en silicaat, kalk en magnesium te vormen. Elke kilo pure olivijn neemt bij volledige verwering 1.17 kilo CO2 op uit de atmosfeer. Gesteenten bestaan niet voor honderd procent uit één soort materiaal. GreenSand is olivijnrijk gesteente, waarvoor geldt dat elke kilo gestrooid product ongeveer één kilo CO2 opneemt na volledige verwering. Doordat de CO2 wordt omgevormd tot andere stoffen komt het ook niet meer vrij. Dit is een belangrijk voordeel van het gebruik van het mineraal ten opzichte van andere klimaatoplossingen zoals bomen planten. Als een boom aan het einde van zijn leven komt beland het grootste gedeelte van de opgenomen CO2 weer terug in de atmosfeer. Daarnaast duurt het relatief lang voordat een boom ver genoeg is gegroeid voor significante CO2 opname.

De snelheid van het verweren van olivijn is afhankelijk van de korrelgrootte van het gesteente. Kleinere korrels hebben een relatief hoger contactoppervlak, waardoor het sneller verweerd. In GoGreenSalt is een 0-2 fractie olivijn verwerkt. Dit betekend dat de korrels een diameter hebben tussen de nul en twee millimeter. Deze kleine korrels verweren relatief snel. De precieze verweringstijd varieert van de exacte samenstelling van het product, wat enigszins verschilt per batch. Gradaties onder de 1 mm verweren tot wel 70% binnen de eerste honderd jaar.

Bij de verweringsreactie komt kalk en magnesium vrij. Het kalk heeft een ontzurende werking voor de bodem. Dit is gunstig, aangezien de bodem in Nederland verzuurt door het stikstofprobleem. Ook groeien veel soorten onkruid, mossen en algen beter op zure grond. Door de ontzurende werking van het kalk dat vrijkomt kan dit verminderd worden. Het magnesium dat vrijkomt is daarnaast een essentiële voedingsstof voor planten om bladgroenkorrels (chloroplasten) te vormen. Bladgroen is belangrijk aangezien daar fotosynthese plaats vindt.

MKI-Score

Een MKI-score is een getal wat de milieuimpact van een product uitdrukt in euros. In het Engels wordt dit een ECI genoemd, wat staat voor environmental cost indicator. Het getal beschrijft alle relevante milieueffecten van een product en vat deze samen in één score. Deze score wordt berekend op basis van een levenscyclusanalyse (LCA). Hiervoor wordt de volledige toeleveringsketen van een product onder de loep genomen. Voor elke stap wordt een milieuscore berekend in euros. Door deze waarden op te tellen kom je uit op de MKI score. Deze score kan gebruikt worden voor aanbestedingen om de milieuprestaties van verschillende leveranciers te vergelijken.

Deze score is berekend voor het greenSand olivijn wat in GoGreenSalt is verwerkt. In de afbeelding onder de FAQ is de opbouw van de MKI-score weergegeven van greenSand olivijn 0-2 (dit is de fractie in GoGreenSalt), zowel voor big bags als voor los gestort in bulk. De negatieve score betekend dat het een gunstig milieueffect heeft. De score is lager voor bulkleveringen omdat hiervoor geen big bags geproduceerd en verbruikt worden, dat scheelt uitstoot. Het berekenen van een LCA en MKI is een omvangrijk proces, wat alleen voor een specifiek aanleveringstraject geldt. Voor regulier zout is er nog geen MKI-score berekend. Deze score zal hoe dan ook positief zijn, aangezien er nou eenmaal CO2 vrij komt bij het winnen, transporteren en strooien van zout. Het staat echter wel buiten kijf dat de milieuimpact van het zout verminderd wordt door materiaal met een gunstige milieuwerking toe te voegen.

Minder zout

Zout is een erg agressieve stof. Naast dat het er voor zorgt dat het vriespunt van water verlaagd, kan het erg schadelijk zijn voor de lak van auto’s. Ook kan strooizout de flora en fauna in de buurt van gestrooide oppervlakten aantasten. Toch is het nodig om er voor te zorgen dat mensen zich veilig kunnen verplaatsen tijdens koude periodes. GoGreenSalt bevat minder zout, wat gunstig is voor de omgeving bij het aanbrengen van dezelfde hoeveelheid product. Je zou misschien verwachten dat het dan nodig is om meer te strooien zodat er alsnog voldoende zout op het wegdek komt, maar dit is vaak niet het geval! Voornamelijk bij droog strooien is het een veelvoorkomend probleem dat een hoop zout vrijwel direct in de berm beland. Olivijn houdt een beetje water vast, waardoor het product iets vochtiger en daarmee zwaarder is. Uit de praktijk blijkt dat dit kan helpen bij het verminderen van de hoeveelheid zout dat in de berm beland kort na het strooien.

× Kan ik je helpen?